Thiết bị đo lưu lượng trong đường ống Xonic 5L

  •  

+  Độ chính xác: 2.0%RD;

 Độ nhạy: 0.01m/s;

+  Vận tốc: ± 0.05 ~ 10 m/s;

+  Đầu ra: Xung, RS-232;

+  Pin: Hoạt động liên tục trong 8 năm.

Ứng dụng trong: 

+ Đo lưu lượng nước;

+ Giám sát lưu lượng nước;

+ Đo lưu lượng dung dịch: Hóa học, thép, chất bán dẫn, thủy lợi, nhà máy lọc dầu...

 

 Thông số kỹ thuật:

+  Độ chính xác: 2.0%RD;

 Độ nhạy: 0.01m/s;

+  Vận tốc: ± 0.05 ~ 10 m/s;

+  Đầu ra: Xung, RS-232;

+  Đường kính ống: Lên tới 300mm;

+  Hoạt động: trong 8 năm(pin)

Hiển thi:

+  Tổng lưu lượng và dòng chảy;

+  Dòng chảy ngược;

+  Báo đường ống trống;

+  Tình trạng hoạt động;

+  Cổng giao tiếp

Nhiệt độ hoạt động:

+  -20oC ÷ 60oC với các thiết bị điện tử;

+  -40oC ÷ 60oC với các đầu dò;

Cấp bảo vệ:

+  IP68, IP65