Hội thảo "Quản lý đô thị thông minh ở Việt Nam - Tầm nhìn và giải pháp" tại Liên hiệp hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (HUSTA)

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Lê Xuân Rao – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo, đánh giá cao sự hưởng ứng của các đại biểu đã gửi bài tham luận cũng như đã trực tiếp tham dự buổi hội thảo giàu ý nghĩa này. Đồng thời, Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cũng khẳng định, việc quản lý đô thị thông minh ở Việt Nam là quá trình tất yếu được phát triển trên ứng dụng của cách mạng công nghệ 4.0 vào điều kiện cụ thể của các đô thị hiện nay và trong tương lai.