Six years ago, ALong Industrial Systems Corporation (ALONGIS) began to set up and operate the business with the major products of the brand MOTORTRONICS - USA in the field of Electrical - Electronics - Automation high technology, this is a prestigious brand in the world top US.

  • Phân phối chính thức các thiết bị điện và khởi động mềm trung áp MOTORTRONICS - Mỹ tại Việt Nam;
  • Sản xuất và cung cấp thiết bị, công nghệ, phần mềm công nghiệp; tích hợp hệ thống và các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Điện – Tự động hóa – Công nghiệp; lập trình hệ thống điều khiển, quản lý và giám sát SCADA, DCS:

Uy tín- tiêu chuẩn sống còn của Doanh nghiệp: Luôn coi sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chất lượng: Cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.